Kristinestad hörde i augusti till de kommuner som hade allra lägst arbetslöshetsgrad

02.10.2020

Kristinestad hörde i augusti 2020 till de kommuner som hade allra lägst arbetslöshetsgrad i hela landet. Vi intog då en fjärde plats på listan. På topp tio listan över kommuner med lägst arbetslöshetsgrad finns hela nio kommuner från landskapen Österbotten och Södra Österbotten!


Antalet arbetslösa arbetssökanden i augusti var i samtliga Närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM-centralers) områden större än vid samma tidpunkt för ett år sedan. Jämfört med i juli 2020, sjönk siffrorna för augusti 2020 i samtliga NTM-centralers områden (källa: arbets- och näringsministeriets översikt 8/2020).

Gå till "Aktuellt"