Kristinestad - en kommun med positiv inställning till ungdomsfullmäktige

01.12.2020

Kristinestad har 1.12.2020 fått certifikat för en kommun med positiv inställning till ungdomsfullmäktige och för främjande av de ungas delaktighet inom kommunens verksamhetsområden!

Ungdomsfullmäktigevänlig kommun -certifikatet lanserades hösten 2019 av Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund r.f. som ett erkännande för kommuner som på ett bra sätt främjar ungas delaktighet och ungdomsfullmäktiges verksamhetsförutsättningar.

 

Gå till "Aktuellt"