Kristinestad delade ut 76 000 euro i understöd för idrotts-, kultur- och ungdomsverksamhet

23.05.2023

Välfärdsnämnden beviljar årligen understöd till föreningar, arbetsgrupper, aktörer m.fl.

År 2023 beviljade välfärdsnämnden 36 000 euro som verksamhets- och projektbidrag åt idrotts-, motions- och folkhälsoföreningar, 15 000 euro för kulturverksamhet, samt 25 000 euro i drifts- och verksamhetsbidrag samt projektbidrag för ungdomsverksamhet.

Välfärdsnämndens protokoll 

Vi meddelar skilt om ansökningstiden för understöd varje vår.

Gå till "Aktuellt"