Kom och träffa våra beslutsfattare och tjänstemän

23.05.2023

Öppna tillfällen för allmänheten med fri diskussion, kaffe och dopp.

  • Välfärdsnämnden vid Kilens hembygdsgård, 31.5 kl. 17.00-18.00.
  • Svenskspråkiga utbildningsnämnden vid Dagsmark daghem, 6.6 kl. 17.00-18.00.
  • Finskspråkiga utbildningsnämnden vid Härkmeri skola, 8.6 kl. 17.00-18.00.
  • Tekniska nämnden, f.d. Tjöck skola 14.6 kl. 17.00-18.00.

Hjärtligt välkomna!

Gå till "Aktuellt"