Kartläggning av byggnadsbestånd fortsätter i Lappfjärd och Perus

13.05.2024

Arbetet med att områdesvis kartlägga fastigheter fortsätter. Under maj och juni utförs inventeringar i Lappfjärd och Perus med omnejd.

Under kartläggningen går inventerarna in på fastigheterna och mäter. Syftet med kartläggningen är att säkerställa att staden bemöter alla fastighetsägare jämlikt genom att inventera byggnader och uppdatera uppgifterna i olika myndigheters byggnadsregister.

Serviceområdet för tekniska tjänster

Gå till "Aktuellt"