JM: Resultatet av kommunalvalet finns på nätet från och med den 13 juni

10.06.2021

MEDDELANDE

Preliminära uppgifter om resultatet av kommunalvalet den 13 juni publiceras på webbplatsen valfinland.fi på valdagskvällen från och med klockan 20.

På webbplatsen uppdateras i takt med att rösträkningen framskrider uppgifter om partiernas röstetal och andel av röster i hela landet, i kommunerna och i röstningsområdena. Kandidaternas röstetal publiceras allteftersom rösträkningen blir klar inom varje röstningsområde. De invalda offentliggörs när den preliminära rösträkningen blivit klar i respektive kommun.

Resultatet publiceras även som nedladdningsbara filer när rösträkningen är klar. 

Valkretsnämnderna fastställer valresultatet onsdagen den 16 juni vid ett möte som inleds senast klockan 18, varefter uppgifterna i resultattjänsten uppdateras så att de motsvarar de fastställda resultaten.

Kommunalvalets resultattjänst på webben

Gå till "Aktuellt"