Integrationscafé genom projektet "integration genom kultur"

26.03.2020

Lappfjärds folkhögskolas projekt Integration genom kultur har i samarbete med Susannes shop (Susanne Lindbäck) & Susanne Bodman (ordförande på hemslöjdsgården) har ordnat ett integrationscafé som ägde rum vid Hemslöjdsgården i Kristinestad.

Projektet finansieras av Leader & Kulturfonden.

Gå till "Aktuellt"