Information till vårdnadshavare och studerande i Kristinestads gymnasium

06.10.2020

I samråd med de smittskyddsansvariga inom Kristinestads Vård- och omsorg har vi idag (05.10.2020) tagit följande beslut:

  1. Gymnasierna kommer att kostnadsfritt dela ut 3 st tygmasker per studerande. Utdelningen sker tisdag morgon då eleven anländer till skolan. Eleven ansvarar själv för att masken tvättas regelbundet enligt de direktiv som medföljer.
  2. Munskydd kommer att användas under hela skoldagen. Gymnastik utomhus är ett undantag om avstånd kan hållas. Det är också tillåtet att använda egna munskydd. Vi rekommenderar starkt att munskyddet även används under busstransport till och från skolan.
  3. Gymnasielärarna använder skyddsvisir under hela arbetsdagen.
  4. Alla uppmanas nu att ta ansvar för att förhindra smittspridning och tar alla rekommendationer på största allvar. Handhygien är fortsatt viktig.

Närmare information kan fås via skolans rektor, bildningsdirektören eller stadens infektionssköterska tel: 050 477 82700

5.10.2020
Bildningsväsendet i Kristinestad

 

Gå till "Aktuellt"