Influensavaccinationer 2021

27.10.2021

Vaccinationer är avgiftsfria för:

- alla som fyllt 65 år
- personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller vård
- gravida kvinnor
- barn under 7 år
- social- och hälsovårdspersonal samt personal inom läkemedelsförsörjningen
- närstående till personer med risk för allvarlig influensa
- värnpliktiga som inträder i beväringstjänst

Vaccinationstillfällen utan tidsbeställning: 

Kristinestads rådgivning (Lappfjärdsvägen 10)
För att undvika rusning uppdelas tiderna i alfabetisk ordning enligt efternamnets första bokstav enligt följande:
Må 8.11 kl. 10-17 A-H
Ons 10.11 kl. 10-17 I-M
Må 15.11 kl. 10-17 N-R
To 18.11 kl. 10-17 S-Ö

Fortsatt allmän vaccinationstid utan tidsbokning kl. 10-17
Ons 24.11
Ons 1.12

Sideby rådgivning (Långviksvägen 16)
Ons 10.11 kl. 10-15
Ons 17.11 kl. 10-15

Övriga tider tidsbeställs på rådgivningen vardagar kl. 8.30 -9.30 tel. 06-2218480

I samband med vaccinationsbesöket kan man boka tid för den tredje coronavaccinationen eller begära att få dem samtidigt.

Gå till "Aktuellt"