Heli Silomäki har valts till VD för Kristinestads och Pihlajalinnas samföretag

20.10.2020

Heli Silomäki har valts till verkställande direktör för Kristinestads och Pihlajalinnas samföretag som producerar social- och hälsovårdstjänster. Valet gjordes av samföretagets styrelse, där både Pihlajalinna och Kristinestad har representanter.

För närvarande jobbar Silomäki på FCG Konsultering Ab som specialist inom kommunal ekonomi. Hon har tidigare arbetat med liknande uppgifter på Perlacon Oy samt som ekonomichef på Kauhajoki stad. Till sin utbildning är Silomäki tradenom inom ekonomiförvaltning. Hon blir klar med sin examen inom företagsekonomi på masternivå i år.

”Heli Silomäki övertygade oss med sitt kunnande om kommunal ekonomi. Hon har erfarenhet av olika servicestrukturprojekt och reformer av servicenätverk inom social- och hälsovården”, säger Pihlajalinnas operativa direktör Teija Kulmala.

Kristinestad har valt Pihlajalinna till tjänsteleverantör då en del av stadens social- och hälsovårdstjänster utkontrakteras. Utkontrakteringen genomförs enligt en modell med ett samägt företag. Tjänsteproduktionen inleds 1.1.2021.

 

Gå till "Aktuellt"