Flytta till Kristinestad!

01.07.2020

 Välkommen till Kristinestad - den havsnära trähusstaden!

Kristinestad är Finlands första och enda Cittaslow-stad och lever officiellt det goda livet. Kristinestad blev som första finländska stad medlem i det internationella nätverket av Cittaslow-städer. I nätverket ingår städer som har färre än 50 000 invånare och som målmedvetet satsar på att främja det goda livet och en hållbar utveckling. Cittaslow betonar ett liv utan brådska, genuina upplevelser och respekt för det lokala samt humana, miljövänliga och hållbara lösningar. Filosofin bakom Cittaslow utgår från en fortsatt utveckling av hela samhället och ett gott liv, som baserar sig på ekologiskt tänkande och levande traditioner.

https://www.kristinestad.fi/staden-utveckling-och-forvaltning/inflyttare/ 

 

Gå till "Aktuellt"