Den fjärde delen av Integration genom kultur-podcasten är nu klar

24.11.2020

Den fjärde delen av Integration genom kultur-podcasten är nu klar, lyssna gärna! I detta avsnitt går diskussionen på finska.

Spotify

Youtube

Soundcloud

Textversion 

Utvecklingsprojektet Integration genom kultur ska bidra till social samvaro genom kultur mellan nyfinländare och lokalbefolkning i Sydösterbotten. Kärnan i verksamheten är att människor ska träffa varandra, lära sig av varandra och hitta nya grunder för umgänge genom bl.a. musik, konst, mat, hantverk, dans och drama. Projektet administreras av Lappfjärds folkhögskola. 

Gå till "Aktuellt"