Deltagande i Barnens självständighetsdagsfest 5.12.2019

14.10.2019

Två barn från varje kommun i Finland har bjudits in till den nationella självständighetsfesten för Finlands barn som ordnas 5.12.2019 i Ständerhuset i Helsingfors.

I Kristinestad anmälde sig nio barn. Kultursekreterare Riitta-Raikio-Söderlund lottade tillsammans med bildningsdirektör Maarit Söderlund ut två namn bland de anmälda.

Till festen kommer Eemeli Iisakkala och Celina Nummela att åka.

Riitta-Raikio-Söderlund och Maarit Söderlund drar lott om barnens namn.

 

Gå till "Aktuellt"