Delta i en undersökning om hur attraktiv din hemstad är

04.02.2022

Hur attraktiv är din hemstad? Hurudan image har staden; är den livlig, trygg eller originell? Du hinner ännu delta i undersökningen!
 
Kristinestad är en av Finlands 57 regionstäder. En regionstad utgör centrum i den regionen eller i det området. Under månaderna januari och februari utför alla regionstäder bland sina invånare en attraktionskraftsundersökning, med syfte att ta reda på hur regionstäderna uppfattas.
 
Du kan via den bifogade länken ge din egen syn på din hemstads attraktionskraft och image, men du kan också berätta vad du tycker om regionstäderna i grannskapet. Det tar ungefär fem minuter att fylla i blanketten.
 
Länk till undersökningen.
 
Med hjälp av undersökningen gör vi det lättare för städerna att förbättra sitt rykte och sin attraktionskraft - och därmed också sin livskraft!

Undersökningen utförs av Innolink.

Tilläggsinformation fås av:
Undersökningsansvarige Ville Ottela, Innolink, tfn 010 633 0200
Tilläggsinformationom undersökningen av Essi Ratia, koordinering nätverket för regionstäder, Kommunförbundet, essi.ratia@kuntaliitto.fi

Gå till "Aktuellt"