Dagisbarometern – en enkät för dig som är förälder!

11.09.2019

Vilken åsikt har du om ditt barns dagis och om småbarnspedagogiken? Har samarbetet med daghemmet varit smidigt? Hur genomförs föräldrarnas delaktighet i småbarnspedagogiken? Svara på Dagisbarometern och berätta vad du tycker. Din åsikt är viktig för oss.

Dagisbarometern görs nu för första gången. Du kan svara på enkäten om du har ett barn under förskoleåldern som går på daghem. Det tar cirka 15 minuter att svara på enkäten. När du svarar på frågorna, tänk på ett av dina barn. Du kan svara på enkäten tillsammans med ditt barn. Om du vill svara på frågorna för flera av dina barn ska du fylla i en separat blankett för varje barn. Alla svar behandlas anonymt och enskilda svarande kan inte identifieras. 

Enkäten genomförs i samarbete mellan Förbundet Hem och Skola i Finland och Finlands Föräldraförbund. Enkätens resultat publiceras i början av år 2020.

Det är möjligt att svara på enkäten 10.9-6.10.2019 på svenska eller finska.

Om du vill, kan du delta i utlottningen av fyra lippu.fi -gåvokort. Då ska du fylla i din kontaktinformation efter att du skickat dina svar. Uppgifterna om deltagarna i utlottningen kombineras inte med svar på Dagisbarometern. 

Svara på enkäten


Ett varmt tack för deltagandet!

Ulla Siimes                                                           Micaela Romantschuk             
Verksamhetsledare                                            Verksamhetsledare                     
Finlands Föräldraförbund                                  Förbundet Hem och Skola i Finland   
ulla.siimes@vanhempainliitto.fi                       micaela@hemochskola.fi              
mobiltfn 040 553 0981                                      mobiltfn 050 336 2016

 

Gå till "Aktuellt"