Coronavaccinering i Kristinestad

14.01.2021

Coronavaccineringen påbörjas vecka 3 i Kristinestad. Enligt Institutet för hälsa och välfärds nationella vaccinationsordning hör personal som vårdar coronapatienter och personal som jobbar inom omsorgstjänster liksom de boende som får omsorg dygnet runt till de första grupperna som vaccineras. Efter att hälsovårdspersonal som vårdar coronapatienter, personal på vårdhem och de boende på vårdhem blivit vaccinerade erbjuds vaccinet åt äldre och personer som har någon sjukdom som utsätter dem för allvarlig coronavirussjukdom. Därefter vaccineras den övriga befolkningen. 

Till en början får vi endast ett begränsat antal vacciner till Finland och därför är det i början endast möjligt att erbjuda vaccinerna till vissa målgrupper.

Statsrådet beslutade om vaccinationsordningen i Finland med en förordning den 22 december 2020. Enligt den erbjuds vaccinerna olika befolkningsgrupper i följande ordning:

1. sådan personal inom social- och hälsovården som hänför sig till undersökning av, direkt vård av eller omsorg om personer som har insjuknat eller som med fog misstänks ha insjuknat i sjukdomen covid-19 eller som ger annan brådskande vård samt personal och boende vid socialvårdens verksamhetsenheter för boendeservice för äldre och för institutionsvård för äldre

2. personer som har fyllt 70 och äldre

3. personer med sjukdomar som ökar risken för allvarlig covid-19-sjukdom.

4. andra personer än dem som avses i punkterna 1–3. 

 

Social- och hälsovårdsministeriet har konstaterat att coronavirusvaccin skaffas till hela Finlands befolkning. THL uppdaterar riskgruppsförteckningen noggrannare.

Barn under 16 år ges inte coronavaccin i detta skede.

Vaccinationen är frivillig och gratis.

Mera information på THL:s webbplats.

 

Information om vaccinationstidtabellen och tidsbeställningen i vår kommun meddelas senare.

Gå till "Aktuellt"