Bildningsväsendets information gällande Covid-19 viruset

13.03.2020

Bildningen i Kristinestad informerar 13.3.2020

MED ANLEDNING AV COVID-19 VIRUSET HAR FÖLJANDE BESLUT TAGITS

✓ Det är på allas ansvar, både hemma och på daghemmet, att sörja för en god handhygien.

✓ Barn och personal tvättar sina händer med tvål genast man kommer till in till daghemmet/förskolan och innan varje mattillfälle. Händerna tvättas också innan hemfärd. Personalen är förpliktade att övervaka detta.

✓ Utomstående besökare bör tvätta eller desinficera händerna innan man går in i på enheten. Onödiga besök bör undvikas helt. Information om detta finns på alla ytterdörrar.

✓ På daghemmen och i förskolorna kommer vi att intensifiera städningen och kökspersonalen överväger noggrant hur matserveringen sker i förebyggande syfte. Personalen portionerar maten åt barnen i mån av möjlighet.

✓ Både barn och personal uppmanas att stanna hemma om man uppvisar förkylningssymptom.

✓ Om ni misstänker smitta; håll barnen hemma och ta kontakt med Hälsovårdscentralen på tel.nr 06-2218600 för vidare instruktioner. Information finns också på stadens hemsida samt via THLs webbisdor.

✓ Om barnet insjuknar under dagen bör vårdnadshavarna hämta utan dröjsmål.

✓ Daghemmens och förskolornas samtliga planerade utflykter inhiberas.

✓ Skolans samtliga besök av utomstående inhiberas också. Likaså inhiberas alla sammankomster utanför daghemmet/förskolan, såsom konserter, teaterbesök, simhallsbesök, kyrkobesök etc.

✓ Vi rekommenderar att undvika resor för att minska riskerna för smittspridning. Om man ändå reser bör detta meddelas i god tid till daghemmet och framförallt fundera tillsammans med personalen på hur efterföljande två veckor arrangeras.

✓ Daghemmens/förskolans personal ansvarar inte för hälsofrågor, endast för frågor som rör den pedagogiska verksamheten. Kommunens ansvariga infektionsmyndighet är den som svarar för ev pressinfo angående smittorisker och hälsa.

✓ Vem besluter om att ett daghem/förskola ska stängas? Kommunens ansvariga infektionsmyndighet kan besluta om stängning av skola och daghem. I detta fall meddelas familjerna snarast. Småbarnspedagogiken eller bildningen kan själva alltså inte besluta om stängning.

✓ Närmare info och uppdateringar om läget meddelas vartefter läget ändras

Kristinestad 13.3.2020
Bildningen i Kristinestad

Gå till "Aktuellt"