Bidrag från Lappfjärdsfonden

12.02.2020

Är du hemma från f.d. Lappfjärds kommun? Var du skriven i Kristinestad 31.12.2019? Studerar du på heltid i yrkesskola eller högskola/universitet?

Om du svarar ja på alla dessa frågor kan du söka om bidrag från Lappfjärdsfonden senast 6.3.2020 kl. 16.00. 

Till ansökningsblanketten

 

Gå till "Aktuellt"