Bekämpa jättebalsamin i Kristinestad

27.06.2022

I sommar kommer NTM-centralen i Södra Österbotten i samarbete med Närpes och Kristinestad att bekämpa jättebalsaminer längs städernas vattendrag. Vi vill ha er hjälp med kartläggningen av jättebalsaminer i Närpes och Kristinestad. Skicka gärna in information om ni vet var längs vattendragen som jättebalsaminer förekommer, eller fråga om ni vill ha mer information: Emma Holmback (praktikant): emma.holmback@ely-keskus.fi , 050-4493189.

Jättebalsaminen är en skadlig främmande art i Finland. Den trivs i fuktig jord och förekommer därav ofta nära vattendrag. Jättebalsaminen är konkurrenskraftig och riskerar tränga undan ursprunglig växtlighet. Den ökar också erosionen längs vattendragen eftersom dess rötter är korta, vilket gör att jord kan spolas ut i vattendragen med regnvatten.

Mer information om jättebalsaminen hittas också på: www.vieraslaji.fi , www.viekas.laji.fi eller www.ely-keskus.fi/web/inspect/jattipalsami

Om du själv vill bekämpa jättebalsamin i Kristinestad kan du läsa vår nyhet om solotalkot för att få mera info och hitta lämpliga platser för solotalko som Västkustens miljöenhet märkt ut. Solotalko är ett nationellt talko för bekämpning av främmande växtarter.

Gå till "Aktuellt"