Barn och unga som är förkylda får inte komma till dagvård, skolan eller gymnasiet

17.08.2020

Tröskeln för att stanna hemma ska vara låg då man är sjuk. Sök dig till coronatest om du har symtom. Kontakta hälsovårdscentralen som vid behov hänvisar dig till test.

Ring i första hand till:

  • Stadens infektionsskötare, vardagar kl. 09-15 på tel. 050 477 8270.
  • Vårdbedömningen, då jouren har öppet, tel. 06 2218 600.
  • Utanför tjänstetid, ring jourhjälpen, tel. 116 117.

Undvik  att resa utomlands.

Småbarnspedagogiken och skolorna fäster uppmärksamhet vid säkerhetsavstånd och god handhygien med hjälp av specialarrangemang.

Hur påverkar frånvaro dagvårdsavgiften?

Om barnet på grund av sjukdom är frånvarande minst 11 verksamhetsdagar under en kalendermånad, uppbärs hälften av månadsavgiften. Om barnet på grund av sjukdom är frånvarande under hela kalendermånaden uppbärs ingen avgift. Om barnet av annan orsak är frånvarande under hela kalendermånaden uppbärs hälften av månadsavgiften. Annars uppbärs alltid hela månadsavgiften.

 

Gå till "Aktuellt"