Avgifter för småbarnspedagogik justeras fr.o.m. 1.8.2024

19.06.2024

Klientavgifter inom småbarnspedagogik tas ut på basis av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Vartannat år indexjusteras avgifterna och inkomstgränserna. Klientavgiften stiger 1.8.2024 med 16 euro för de familjer som har den högsta avgiften.

Klientavgifterna för småbarnspedagogik och familjedagvård som staden ordnar, varierar enligt familjens storlek, inkomster och vårdtid. Avgiften uppbärs som en månadsavgift.

Efter indexjusteringen 1.8.2024 är den högsta månadsavgiften för småbarnspedagogik på heltid för familjens yngsta barn 311 euro och den lägsta avgiften är 30 euro.

Avgiften för det andra barnet är högst 40 procent av avgiften för det yngsta barnet, dvs. högst 124 euro. Avgiften för de följande barnen är 20 procent av avgiften för det yngsta barnet.

Inkomstgränserna ändras enligt följande den 1.8.2024:

Inkomstgränsen anger när familjen behöver börja betala avgift för småbarnspedagogiken.

Om familjens inkomster når upp till den högre summan betalar familjen den högsta avgiften.

Avgifter däremellan räknas ut på basen av en avgiftsprocent som är 10,7, se räkneexempel längre ner.

Familjens storlek: 2 personer:
Inkomstgräns 4 066 €/mån, familjens bruttoinkomster som ger högsta avgift är 6 970 €/mån.

Familjens storlek: 3 personer:
Inkomstgräns 5 245 €/mån, familjens bruttoinkomster som ger högsta avgift är 8 150 €/mån.

Familjens storlek: 4 personer:
Inkomstgräns 5 956 €/mån, familjens bruttoinkomster som ger högsta avgift är 8 800 €/mån.

Familjens storlek: 5 personer:
Inkomstgräns 6 667 €/mån, familjens bruttoinkomster som ger högsta avgift är 9 570 €/mån.

Familjens storlek: 6 personer:
Inkomstgräns 7 376 €/mån, familjens bruttoinkomster som ger högsta avgift är 10 300 €/mån.

Du kan räkna ut avgiften enligt följande modell:
Exempel: Antalet familjemedlemmar är 3, familjens bruttoinkomster är sammanlagt 6 000 euro per månad. 6 000 € – 5245 € (minimibruttoinkomsten i tabellen) = 755 € x 0,107 (avgiften 10,7 procent) = 80,79 euro per månad för heldagsvård.

Bakgrund

Kommunerna ska fatta beslut om ändringarna i klientavgifterna inom småbarnspedagogiken och informera familjerna om ändringen. Finskspråkiga utbildningsnämnden har 11.4.2024 godkänt  klientavgiftsanvisningarna inom småbarnspedagogiken och ändrar klientavgifterna i enlighet med lagen.

Ytterligare information:

Klientavgifter inom småbarnspedagogiken från 1.8.2024 (webb-pdf)

Avgifter inom småbarnspedagogik

Gå till "Aktuellt"