Årets pedagog och årets småbarnspedagog utsågs i Kristinestad

10.12.2020

Margita Engelholm och Jutta Jukarainen med sina priser.

Margita Engelholm utsågs till årets pedagog 2020 i Kristinestad och Jutta Jukarainen utsågs till årets småbarnspedagog 2020 i Kristinestad. Prisen delades ut för första gången.

Margita Engelholm är årets pedagog 2020

Margita Engelholm har redan i flera år arbetat som företagsamhetspedagog i Kristinestad. Hundratals unga har valt kursen ”Ung Företagsamhet Nuori yrittäjyys” som tillvalsämne och de har också nått framgång i nationella finaler. Österbottens svenska kulturfond belönade Margita Engelholm med ett pris på 15.000 euro i november. Margita Engelholms arbete har innan detta också noterats internationellt. År 2018 belönades Kristinestads högstadieskola med det europeiska priset Årets företagsamhetsskola för sitt viktiga arbete inom företagsamhetsfostran i Finland. Engelholm mottog priset i Österrike. Kristinestads högstadieskola var då den enda finländska skolan som fick priset.

Margitas förhållningssätt till unga elever är mycket beundransvärt. Margita får de unga att bli intresserade av företagsamhet, kreativt arbete och hur man kan förverkliga sina idéer. Eleverna minns Margitas trevliga lektioner ännu efter sina år som unga företagare. Eleverna är alltid i centrum för Margita, hon gör mycket för sina elever och får ut elevernas bästa egenskaper. Hon räknar inte timmarna för det arbete som hon gör. Margitas ödmjukhet att arbeta för de unga och inspirera dem är en stor rikedom för skolväsendet i Kristinestad och värt att belönas.

Jutta Jukarainen är årets småbarnspedagog 2020

Jutta arbetar som lärare inom småbarnspedagogik och förskola vid Härkmeri daghem, ett litet daghem med syskongrupp och integrerad förskola.

Det har varit ett annorlunda och utmanande år som har ställt nya krav på den pedagogiska verksamheten. För att förverkliga småbarnspedagogikens målsättningar krävdes innovativa lösningar och stort engagemang.

Jutta Jukarainen har genom en stor idérikedom och engagemang utvecklat nya rutiner och pedagogiska metoder för att skapa en välfungerande verksamhet i enlighet med rådande omständigheter. Jutta tog väl vara på tiden då det rådde undantagsförhållande i landet, och fokuserade extra mycket på en på en god pedagogisk planering. Tack vare detta har hela daghemmet haft en fin hösttermin, där lek och lärande varit centrala för att skapa en trygg och motiverande miljö för barnen. Jutta har lyckats inspirera både barn och kolleger att skapa trivsel och samhörighet i gruppen, där barn och vuxna lär av varandra. Genom en god gemenskap och ett fint samarbete på daghemmet har många innovativa pedagogiska och kreativa verksamhetsmodeller vuxit fram, som de nu tillsammans fortsätter implementera på daghemmet.

Kristinestad 10.12.2020

Carina Storhannus, svenskspråkiga utbildningsnämnden

Pekka Eränen, finskspråkiga utbildningsnämnden

Maarit Söderlund,  bildningsdirektör

Annika Heikkilä, chef för småbarnspedagogik

 

Gå till "Aktuellt"