Ansökan om bidrag från Lappfjärdsfonden

21.01.2021

- Är du hemma från f.d. Lappfjärds kommun?
- Var du skriven i Kristinestad 31.12.2020?
- Studerar du i yrkesskola eller högskola/universitet?
- Studerar du på heltid?

Svarar du ja på alla dessa frågor kan du söka om bidrag från Lappfjärdsfonden.

Du lämnar in din ansökan via vår elektroniska blankett

Ansökningstiden för stipendier ur Lappfjärdsfonden utgår 12.3.2021 kl. 16.00. 

Tilläggsuppgifter ges av fondens förvaltare Carina Storhannus, carina.storhannus@gmail.com

Gå till "Aktuellt"