Anmälan till Ungdomsfullmäktige är öppen

15.11.2021

I år kan du anmäla dig elektroniskt till Kristinestads ungdomsfullmäktige. 

Kristinestads ungdomsfullmäktige:

  • Partipolitiskt obundet påverkningsorgan
  • Flerspråkigt
  • Medlemmarna är 13-25 år
  • Jobbar med frågor som berör ungdomarna
  • Strävar till att förbättra ungdomarnas situation i Kristinestad

Till anmälan.

Gå till "Aktuellt"