Anbudsförfrågan på begagnade bryggpontoner

23.11.2022

KRS GATU inbegär anbud på följande begagnade pontoner, ett anbud för alla 11 pontoner
nummer (1-11).
Pontonerna säljs i befintligt skick enligt numrering 1-11, samt pontonen skall hämtas inom 6
veckor från beslutsdatum om anbudets godtagande. Pontonerna finns i inre hamnen på parkområdet, Tjärhovsvägen 19.

Anbudet skall vara undertecknad och tillhanda senast den 1.12.2022 kl. 13 i slutet kuvert. 
Märk kuvertet: Anbud begagnade bryggpontoner
Anbudsblankett (pdf, 127 kb)

Pontonerna säljes till högstbjudande € / moms 0%

Mera information ges av vägbyggmästare Niklas Brandt, tel.040 5450021 eller niklas.brandt@krs.fi 

KRS Gatu
Lappfjärdsvägen 10
64100 Kristinestad

Gå till "Aktuellt"