48 ukrainare har fått hygienpass

10.06.2022

I maj ordnade Kristinestads medborgarinstitut en hygienpasskurs som tolkades till ukrainska. Kursen var efterfrågad och fick hela 52 deltagare. För att få hygienpasset bör deltagarna klara av ett kompetensprov i slutet av kursen.

Hygienpasset krävs inom de flesta områden i livsmedelsbranschen. Genom denna kurs blir det enklare för de ukrainska flyktingarna att få arbete, samtidigt som det svarar på det skriande behovet av arbetskraft som finns inom restaurang- och livsmedelsbranschen samt i storkök.

Som lärare för kursens teoridel fungerade Carina Grannas och provet hölls av Marja-Riitta Sevón. Kursen tolkades av Olena Zanina. Kursen ordnades i samarbete med Röda Korsets mottagningscentral och mottagningscentralen stod för deltagarnas kursavgift.

Språkundervisning

Under våren har Medborgarinstitutet ordnat språkundervisning för vuxna för cirka 150 deltagare från Ukraina och vid Lappfjärds folkhögskola har språkundervisning ordnats för cirka 80 deltagare.

Språkundervisningen ordnas som uppdragsutbildning genom avtal med Röda Korset.

Tilläggsinformation

Alexandra Teir
Sekreterare, serviceområdet för välfärd samt medborgarinstitutet
 040 154 4805
 alexandra.teir@krs.fi

Casper Sahlström
Enhetsansvarig, Lappfjärds folkhögskola
040 845 6870
casper.sahlstrom@krs.fi

Gå till "Aktuellt"