Tandvård
Jourtider för tandvården

vard o omsorgscentralen kristinestad 25

Vardagsjour

Tandvårdsjourtiden i Kristinestad utan tidsbokning må,ti,to,fre kl. 8-9 och i Lappfjärd ons kl. 12 - 13.

Jour under söckenhelger och veckoslut

Veckosluts- och söckenhelgsjour sker i samjourens utrymmen i Vasa centralsjukhus (adress: Sandviksgatan 2 - 4) kl. 10 - 12 utan tidsbokning. Patienterna vårdas enligt den ordning de anländer i. När man kommer till jourmottagning skall man fylla i en förhandsblankett som ges till den jourhavande tandläkaren.

Kvällsjour

Under kvällsjouren sköts sådana symptom som allvarligt hotar patientens hälsa och där vården inte kan förflyttas till följande dag. Kvällsjour i Seinäjoki vardagkvällar kl. 16-21, veckoslutskvällar och söckenhelger kl. 14.30-21.00. Kontakt till Vasa centralsjukhus tfn 06 213 1001. Sjukskötare avgör vårdbehovet i telefon och ringer vid behov till tandläkare.

Nattjour

Nattjour kl. 21–08 i Åbo universitetscentralsjukhus. Kontakta med tanke på bedömning av vårdbehov till Åbo universitetscentralsjukhus tfn 02 313 8800.

Grundvård

Grundvård ges åt alla. I grundvården ingår bla. granskning, behandling sjukdomar i tandköttet, lagning av tänder, utdragning och rotbehandling.

Specialbehandling

Som specialbehandling erbjuds ortodonti (tandreglering). Häls
ovårdscentralen i Kristinestad besöks en gång per månad av en specialtandläkare inom ortodonti som ger vård åt patienter i behov av tandreglering.

Avgifter som uppbärs inom tandvården

För i hälsovårdscentralen gjord undersökning av mun och tänder och vård uppbärs av en 18 år fylld person i besöksavgift 13,30 euro per besök. För vård som ges av specialtandläkare uppbärs i besöksavgift 19,40 euro per besök. Besöksavgift hos munhygienist 10,30 euro.

Förutom besökavgift uppbärs avgifter för undersökningar och vårdåtgärder enligt förordningen. För en bokad tid som inte används och inte avbokats faktureras 51,40 euro för personer som fyllt 15 år.

Tandvårdens kösituation 20.2.2017

Värkpatienter slipper samma dag till värkmottagning. Till tandläkarvård som inte är brådskande slipper man inom 4 veckor.

 

 

 

Uppdaterat 21.02.2017, klockan 12.34, Annika Hägglund.