Rehabiliteringsavdelningen

Adress: Lappfjärdsvägen 8
vard o omsorgscentralen kristinestad 1164100 Kristinestad
tel: (06) 2218531
fax: (06) 2218536

Avdelningsläkare: Tom Lövdahl


Avdelningsskötare: Eeva- Liisa
Vainioranta tel: (06) 2218530
E-post: förnamn.efternamn@krs.fi

Patienternas anhöriga och vänner är välkomna till avdelningen. Besökstiden är mellan kl. 12- 19 eller enl. överenskommelse. På avdelningen finns 18 patientplatser. Vi vårdar patienter som är i behov av akut grundsjukvård, observation, fortsatt vård eller rehabilitering efter specialsjukvård. I vårdarbetet ingår också att ta hand om patienter i livets slutskede.

Läkaren rondar varje vardagsmorgon.

Fysioterapeuten är på avdelningen varje vardagsmorgon.

Avdelningen fungerar enligt rehabiliterande arbetssätt som samtidigt stöder patienten till självständighet och styrker patientens egna resurser.

Patientens anhöriga är alltid välkomna med i planeringen och förverkligandet av vården i samråd med avdelningen. Vi upplever en uppbyggande och korrigerande respons som en viktig del i vårdarbetets utveckling. 

Rehabiliteringsverksamheten sker i förnyade och tidsenliga utrymmen, där vårdmiljön är planerad att stöda samt bevara patientens egna resurser.

Uppdaterat 22.03.2017, klockan 14.35, Annika Hägglund.