Rehabiliteringsavdelningen

Adress: Lappfjärdsvägen 8
vard o omsorgscentralen kristinestad 1164100 Kristinestad
tel: (06) 2218531
fax: (06) 2218536

Avdelningsläkare: Tom Lövdahl


Avdelningsskötare: Eeva- Liisa
Vainioranta tel: (06) 2218530
E-post: förnamn.efternamn@krs.fi

Patienternas anhöriga och vänner är välkomna till avdelningen. Besökstiden är mellan kl. 12- 19 eller enl. överenskommelse.

På avdelningen finns 18 patientplatser. Vi vårdar patienter som är i behov av akut grundsjukvård, observation, fortsatt vård eller rehabilitering efter specialsjukvård.  Med rehabiliterande intervallperioder stöder man hemmaboendet.  I vårdarbetet ingår också att ta hand om patienter i livets slutskede.

Läkaren rondar varje vardagsmorgon.

Avdelningen fungerar enligt rehabiliterande arbetssätt.  Patientens resurser och självständighet styrks av vårdpersonal och fysioterapeuter.                                                              

Patientens anhöriga är alltid välkomna med i planeringen och förverkligande av vården i samråd med avdelningen. Vi upplever en uppbyggande och korrigerande respons som en viktig del i vårdarbetets utveckling.

Rehabiliterings verksamheten sker I förnyade och tidsenliga utrymmen, där vårdmiljön är planerad att stöda samt bevara patientens egna resurser.

Uppdaterat 08.02.2019, klockan 08.56, Annika Hägglund.