Skolhälsovård

Skolhälsovårdens mål är att främja och stöda elevers och studerandes hälsa och utveckling. En viktig del av arbetet är att identifiera faktorer som äventyrar barns och ungas tillväxt och utveckling och att ingripa i dessa i ett så tidigt skede som möjligt. Skolhälsovårdaren arbetar i nära samarbete med föräldrar, lärare och övrig personal inom elevvården.

 • I skolhälsovårdens förebyggande arbete ingår:
 • - att utföra hälsoundersökningar, vilka bl.a omfattar uppföljning av tillväxt och utveckling, hållning, syn- och hörsel
 • - att stöda psykisk utveckling
 • - att handleda till hälsosamma levnadsvanor
 • - att följa upp och ge vaccinationer
 • - att ge preventivmedelsrådgivning
 • - att följa upp och stöda elever med hälsorisker
 • - att samarbeta med föräldrar/vårdnadshavare och lärare och övrig elevvårdspersonal
 • - att bedöma skolans fysiska, psykiska och sociala miljö
 • - sjukvårdsmottagning

Om föräldrarna behöver intyg för vård av sjukt barn skall skolhälsovården kontaktas från första dagen intyget behövs.

Inom skolhälsovården arbetar nu tre skolhälsovårdare. Skolläkare Charlotte Grönvik arbetar inom skolhälsovården en dag per vecka. Tider ges via skolhälsovårdaren.

Skolhälsovårdare Erica Widberg tel. 040 7052339 (må-fre kl 8-14)

 • - Kantakaupungin koulu
 • - Kristinestads skola

  Skolhälsovårdare Therese Ekholm tel. 040 1983868 (ti-tors kl 8-14)

  • - Lappfjärd skola
  • - Härkmeri skola

Skolhälsovårdare Eva Norrgård tel. 040 5450337 (må-fre kl 8-16)

 • - Kristinestads högstadium och gymnasium 
  - Kristiinanseudun yläaste ja lukio  
  - Lappfjärds folkhögskola, Axxell

I skolhälsovården ingår årliga hälsoundersökningar, som alltid innefattar individuell hälsorådgivning. Hälsoundersökningarna i årskurs 1, 5 och 8 är omfattande. I de omfattande hälsoundersökningar deltar hälsovårdare, skolläkare, förälder och elev/studerande. Föräldrarna är även välkomna till de övriga hälsoundersökningarna, vänligen meddela om du önskar närvara.

Hälsoundersökningar görs enl. följande:

 • Inför skolstart. Vårdnadshavare och blivande skolelev träffas på rådgivningen.
 • Åk 1 Omfattande hälsoundersökning. Frågeformulär.
 • Åk 2-4 Hälsoundersökning hos hälsovårdare
  Åk 5 Omfattande hälsoundersökning. Frågeformulär.
  Åk 6 Hälsoundersökning hos hälsovårdare. HPV vaccin för flickor, om lov finns.
  Åk 7 Hälsoundersökning hos hälsovårdare. Vårdnadshavare deltar. Frågeformulär.
  Åk 8 Omfattande hälsoundersökning. Alla elever få ett hälsointyg för ungdom som är giltigt i 5år framåt; kan användas för t.ex. moped- och bilkörkort. Frågeformulär.
  Åk 9 Hälsoundersökning hos hälsovårdare. Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta. Eleven får vaccinationsintyg.
  Gymnasiet/Axxell:
  1:sta året – Hälsoundersökning hos hälsovårdare. V.b. skolläkare.
  2:dra året – Hälsoundersökning hos skolläkare. Görs bedömning av tjänsteduglighetsklassen inför militärtjänstgöring

Har du som vårdnadshavare frågor gällande Ditt barns hälsa, tillväxt eller utveckling går det bra att kontakta skolhälsovården.

 

 

Länkar

Uppdaterat 11.01.2019, klockan 12.04, Erica Widberg.