VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTAD
Seniorrådgivning

Enligt nationella riktlinjer inom social- och hälsovård ska det satsas mera på förebyggande arbete och tidigt ingripande för äldres säkerhet och hälsa. K5 har via ett projekt (Äldre-Kaste) skapat en modell för en dylik verksamhet utifrån lokala och de äldres behov – en seniorrådgivningsmodell.

Målsättningen med seniorrådgivningen är att de äldre kan bo hemma längre och att deras funktionsförmåga bibehålls/förbättras. Seniorrådgivningen ger information, råd och vägledning i frågor som rör åldrande, hälsa och funktionsförmåga. Handledning fås kring olika behövliga serviceformer och verksamhetsutbud som kommunen och tredje sektorn har.

 

Hälsoträff och välfärdsfrämjande hembesök.

Seniorer som fyller 70 år får inbjudan till en individuell hälsoträff. Alla kommuninvånare som fyller 75 år under året erbjuds ett välfärdsfrämjande hembesök. Syftet med hälsoträffen/hembesöket är att kartlägga seniorens hälsa, välmående och livssituation samt ge hälsorådgivning.                                                                           

En broschyr om ett friskt åldrande, ett frågeformulär skickas hem med den erbjudna tidpunkten.Seniorrådgivningen är frivillig och avgiftsfri.

Närståendevårdare över 65 år erbjuds en hälsogranskning med två års mellanrum. Syftet är att kartlägga närståendevårdarens eget hälsotillstånd, mående och ork.

 

Individuell tidsbeställd rådgivningsvampplock7

Alla seniorer över 65 år har möjlighet att komma till individuell seniorrådgivning. Tid bokas per telefon.

 

Tidsbeställning och telefonrådgivning:

Kristinestads rådgivningsbyrå
måndag-fredag 8.30-9.30
Lappfjärdsvägen 10
64100 Kristinestad
tel. (06) 2218 480 

Sideby rådgivningsbyrå 
Tidsbeställd mottagning onsdagar
Långviksvägen 16
64490 Sideby
Tidsbeställning via Kristinestads rådgivning tel (06) 2218480 må-fre kl 8.30-9.30 

Seniorrådgivare Margaretha Henriksson tel 0400 754780, må och tis kl 8.00-8.30

 

 

Uppdaterat 29.01.2019, klockan 09.02, Ann-May Lövdahl.