Preventivrådgivning

Påbörjan av preventivmedel förutsätter alltid besök hos hälsovårdare antingen på rådgivningen eller i skolhälsovården. Hälsovårdare informerar och handleder vid val av preventivmedel. Hälsovårdaren påbörjar p-piller, p-ring, p-plåster. Insättning och byte av sprial utförs av läkare. Hälsovårdare kan avlägsna spiral.

Ungdomar under 25 år med Kristinestad som hemort har nu möjlighet att från 1.1.2019 få kostnadsfria preventivmedel. Utdelning av kostnadsfria preventivmedel förutsätter uppföljningsbesök med 6 månaders mellanrum. Man bör boka tid för uppföljningsbesök i god tid.

På preventivrådgivningen diskuteras också könssjukdomar. Provtagning kan göras vid misstanke om könssjukdom.

 

Tidsbeställning och telefonrådgivning

Kristinestads rådgivning
Lappfjärdsvägen 10
64100 Kristinestad

Tel. (06) 2218480 kl. 8.30 – 9.30  

Uppdaterat 11.01.2019, klockan 12.03, Erica Widberg.