Influensavaccin

Vaccinationer är avgiftsfria för:

-          alla som fyllt 65 år
-          personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller vård
-          gravida kvinnor
-          alla barn i åldern 6 månader - 6 år.
-          social- och hälsovårdspersonal samt personal inom läkemedelsförsörjningen
-          närstående till personer som löper risk att insjukna i svår influensa
-          värnpliktiga som inträder i beväringstjänst

Vaccinationerna ska ges innan epidemin bryter ut, helst i november och december. Om epidemin ännu inte brutit ut kan vaccinationer ges också efter årsskiftet.

 

Kristinestads rådgivning och Sideby rådgivning 

Tidsbeställning:
må-fre kl 8:30 – 9:30  tel. 06-2218 480

Institutet för hälsa och välfärds information om influensa och influensavaccin hittar du här www.thl.fi/sv/web/vaccinationer

Uppdaterat 29.01.2019, klockan 09.05, Ann-May Lövdahl.