Barnrådgivning

Barnrådgivningen finns till för alla barnfamiljer med barn under skolåldern. Verksamhetens mål är att främja barnets möjlighet att växa upp och utvecklas väl och hållas friska. Barnets fysiska, psykiska och sociala tillväxt och utveckling uppföljs. Barnrådgivningen vill stöda föräldraskapet och hela familjens välmående.

Till rådgivningsservicen hör mottagningsbesök, telefonrådgivning och hembesök samt grupprådgivningstillfällen. Rådgivningsservicen består av regelbundna kontroller. Mängden besök på rådgivningen kan variera enligt barnets och familjens behov. Under besöken utförs undersökningar som fastställts på nationell nivå. Barnets erbjuds de vaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet. Hälsovårdaren och läkaren samarbetar och vid behov hänvisas familjen även till annan service.

Hälsovårdare på barnrådgivningen är Tuula Sandberg tel 0405085577 och Ann-May Lövdahl tel 0407372116 och som barnrådgivningsläkare fungerar Charlotte Grönvik.

Akut insjuknade barn sköts inte på rådgivningen utan hänvisas till läkarmottagningen på HVC. Om intyg till arbetsgivare behövs för vård av sjukt barn bör rådgivningen kontaktas genast barnet insjuknar. Om barnet insjuknar i smittosam sjukdom (tex förkylning, magsjuka mm) bör man på grund av smittorisken undvika att besöka rådgivningen. Föräldern kan istället ringa rådgivningen och komma överens om en ny tid. 

Återkommande undersökningar för barnet på rådgivningen:

  2vk 4-6vk 2m 3m 4m 5m 6m 8m 10m 12m 14m 18m 2år 3år 4år 5år 6år
hälsov x x x x x x x x x x x x x x x x x
läkare   x     x             x     x    
vaccin     x x   x       x x       x   x
omfattande         x             x     x    
LENE                           x x x x

 

Till barnrådgivningen är alla familjemedlemmar välkomna. Vid de omfattande undersökningarna vid 4mån,18mån och 4 år önskas att båda föräldrarna deltar.

Barnrådgivninger använder LENE-undersökningsmetoden för 3-6 åringarna ( LENE= leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio, neurologisk bedömning av lekåldersbarnet). Till undersökningen hör bla syn- och hörselundersökning samt kartläggning av barnets motoriska färdigheter, språkutveckling och sociala samspel.

 

Tidsbetsällning och telefonrådgivning

Kristinestads rådgivning
Lappfjärdsvägen 10
64100 Kristinestad
tel. (06) 2218480 må-fre 8.30-9.30

Uppdaterat 29.01.2019, klockan 11.15, Ann-May Lövdahl.