Rådgivningen

Tidsbeställd mottagning till hälsovårdare

Hälsovårdarens mottagning på rådgivningen är öppen för alla kommuninvånare. Rådgivningen fungerar med tidsbeställning och erbjuder till exempel följande tjänster:

- uppföljning av hälsotillstånd tex blodtrycks-, blodsocker-, hemoglobin- och viktkontroller
- vaccinationer
- hörsel- och synundersökningar
- öronspolning
- enklare vårdåtgärder som stygnborttagning mm
- injektioner
- intyg till arbetsgivare för kortvarig sjukfrånvaro, tex förkylning och magsjuka

 

Utdelning av vårdmaterial

Vårdmaterial delas ut via rådgivningen, under öppethållningsdagar kl 8.30-9.30. För att vara berättigad till gratis vårdmaterial bör intyg/rekommendation från vårdande instans uppvisas.

 

vard o omsorgscentralen kristinestad 73Tidsbetsällning och telefonrådgivning:

Kristinestads rådgivning
Må-fre 08.30-09.30 
Lappfjärdsvägen 10
64100 Kristinestad
tel. (06)2218 480

Sideby rådgivning
Tidsbeställd mottagning onsdagar
Långviksvägen 16
64490 Sideby
Tidsbeställning till Sideby rådgivning via Kristinestads rådgivning må-fre 08.30-09.30 tel (06) 2218480

 

Uppdaterat 07.09.2016, klockan 11.02, Ann-May Lövdahl.