Serviceinfo

Hemvård: avdelningsskötare Britt-Mari Kaarre, tfn 040-545 8092

Dagcenterverksamhet: handledare Päivi Aittamäki, tfn 040-175 8660

Socialservice: tfn 06-221 6200, telefontid mån.-fre. kl. 9.30-10.30
socialjour tfn 06-325 2347 eller 112, vardagar kl. 16.00-8.00 samt veckoslut
och söckenhelger

Seniorrådgivningarna, tidsbeställning och telefonrådgivning:
- Kristinestad – tfn 06-221 8480 mån. –fre. kl. 8.30–9.30
- Lappfjärd – verksamheten flyttad till rådgivningen i Kristinestad
- Sideby – tfn 06-222 5542, ons. kl. 8.30–9.30

Utdelning av vårdmaterial, Materialutdelningen sker från centrallagret torsdagar
kl 12.30-14.30. Man kan också beställa vårdmaterial via telefon 040 3594082 måndag,
onsdag och fredag kl 8.00-10.00. Materialet får då hämtas från Familjecentret enligt
överenskommelse. För att vara berättigad till gratis vårdmaterial bör
intyg/rekommendation från vårdande instans uppvisas.

FPA servicenummer
mån.–fre. kl. 8.00–18.00 www.fpa.fi

- Information om utbetalningsdagar 020-634 0220
- Arbetslöshetsunderstöd, tfn 020-692 230
- Bostadsbidrag, tfn 020-692 221
- Efterlevandepensioner, tfn 020-692 228
- Flytta till/från Finland, tfn 020-692 227
- FPA-kort/EU-sjukvårdskortet, tfn 020-692 223
- Handikappbidrag, tfn 020-692 231
- Pensionsärenden, tfn 020-692 222
- Rehabilitering, tfn 020-692 225
- Sjuk; sjukvårdsersättningar, läkemedels- och reseersättningar (beställning av taxiresor),
sjukdagpenning och specialvårdspenning, tfn 020-692 224

Apotek:
Kristinestad, tfn 06-221 1007 www.krs1apotek-apteekki.fi
- Vardagar kl. 9.00–18.00
- lördagar och dag före helg kl. 9.00–13.00
- söndagar kl. 10.00–12.00
Lappfjärd, tfn 06-222 110 www.lapvaartinapteekki.fi
- mån. –fre. kl. 9.00–17.00

Laboratoriet endast med tidsbeställning: tidsbeställning mån.–fre. kl. 7.00–15.00,
tfn 06-213 1626 eller via internet www.nettilab.fi

Tandvård:
Tandläkarmottagningen i Kristinestad, tfn 06-221 8430, tidsbeställning kl. 8.00–10.00
- värkmottagning, mån.–tis., tors.–fre. kl. 8.00–9.00
Tandläkarmottagningen i Lappfjärd, tfn 06-222 1021, tidsbest. mån.–tors. kl. 8.00–10.00
- värkmottagning ons. kl. 12.00–13.00
Jour under söckenhelger och veckoslut vid huvudhälsostationen i Vasa kl. 10.00-12.00
- ingen tidsbeställning

 

Uppdaterat 07.12.2018, klockan 15.00, Annika Hägglund.