Stödtjänster

Trygghetstelefon erbjuds äldre eller funktionshindrade som behöver trygghet i hemmet. Trygghetstelefonen kan beställas från hemvården till ett pris på 23 euro per månad.

Städservice erbjuds i endast till krigsinvalider, i övrigt hänvisas till privata städfirmor, mera information fås från hemvården tel. 040 5458 092.

Bad- och bastuservice finns att tillgå på Kristinahemmet och Åldersro servicecenter, mera information fås från hemvården, Kristinahemmet tel. 2216295 och Åldersro servicecenter tel. 040 8483980.

Uppdaterat 07.12.2018, klockan 14.54, Annika Hägglund.