Stödtjänster

Trygghetstelefon erbjuds äldre eller funktionshindrade som behöver trygghet i hemmet. Trygghetstelefonen kan beställas från hemvården till ett pris på 23 euro per månad.

Städservice erbjuds i endast till krigsinvalider, i övrigt hänvisas till privata städfirmor, mera information fås från hemvården tel. 040 545 8092.

Bad- och bastuservice finns att tillgå på Kristinahemmet och Åldersro servicecenter, mera information fås från hemvården, Kristinahemmet tel. (06) 221 6295 och Åldersro servicecenter tel. 040 848 3980.

Uppdaterat 10.05.2019, klockan 09.12, Erika Rämänen.