Sjukvård

Sjukvård som förverkligas i klientens eget hem av vårdpersonal eller läkare enligt läkares remiss eller enligt vård- och serviceplan. Målsättningen är god vård i trygg hemmiljö i samverkan med hemvården, anhöriga och andra stödgrupper.

I sjukvårdens uppgifter ingår bland annat uppföljning av vård, säker läkemedelsbehandling, sårvård, diabetesvård, blodtrycksvård och palliativ vård.

Kontaktuppgifter:

Kristinestads området tel.  040 1704 698

Lappfjärds området tel. 040 4870 024

Sideby området tel. 040 7183 420

Avdelningsskötare för hemvård tel. 040 5458 092

Kristinestads rådgivning tel.  (06)2218 480, 040 5458 091


Utdelning av vårdmaterial, Materialutdelningen sker från centrallagret torsdagar 
kl 12.30-14.30. Man kan också beställa vårdmaterial via telefon 040 3594082 måndag,
onsdag och fredag kl 8.00-10.00. Materialet får då hämtas från Familjecentret enligt 
överenskommelse. För att vara berättigad till gratis vårdmaterial bör 
intyg/rekommendation från vårdande instans uppvisas.

Hemvårdsavgifter
Avgifterna bestäms enligt tillfällig eller kontinuerlig vård

Tillfällig vård
För vården debiteras avgift per besök.

Kontinuerlig vård
Avgifterna debiteras per månad och fastställs enligt vårdens innehåll, klientens månadsinkomst och familjens storlek

 

Uppdaterat 07.12.2018, klockan 14.59, Annika Hägglund.