Ledningsgruppen

Vård- och omsorgscentralens ledningsgrupp består av:

Christian Lindedahl, vård- och omsorgsdirektör christian.lindedahl(at)krs.fi
Tom Lövdahl, administrativ biträdande överläkare tom.lovdahl(at)krs.fi
Anette Hakala, familjeomsorgschef anette.hakala(at)krs.fi
Elisabeth Sjöberg, chef för vårdarbetet elisabeth.sjoberg(at)krs.fi
Raija Stedt-Ivars, ledande tandläkare raija.stedt-ivars(at)krs.fi
Margie Kärr, peronalens representant margie.karr(at)krs.fi

Uppdaterat 06.06.2016, klockan 09.02, .