Ledningsgruppen

Ledningsgruppen för serviceområdet för välfärd består av:

Christian Lindedahl, vård- och omsorgsdirektör christian.lindedahl(at)krs.fi
Tom Lövdahl, administrativ biträdande överläkare tom.lovdahl(at)krs.fi
Anette Hakala, familjeomsorgschef anette.hakala(at)krs.fi
Anette Norrgrann, rektor för medborgarinstitutet anette.norrgrann(at)krs.fi
Riitta Palmberg, t.f. förvaltningschef riitta.palmberg(at)krs.fi
Elisabeth Sjöberg, chef för vårdarbetet elisabeth.sjoberg(at)krs.fi
Raija Stedt-Ivars, ledande tandläkare raija.stedt-ivars(at)krs.fi
Margie Kärr, peronalens representant margie.karr(at)krs.fi

Uppdaterat 08.08.2018, klockan 09.49, Annika Hägglund.