Ledningsgruppen

Ledningsgruppen för serviceområdet för vård- och omsorg består av:

Christian Lindedahl, vård- och omsorgsdirektör christian.lindedahl(at)krs.fi
Tom Lövdahl, administrativ biträdande överläkare tom.lovdahl(at)krs.fi
Anette Hakala, familjeomsorgschef anette.hakala(at)krs.fi
Riitta Palmberg, t.f. förvaltningschef riitta.palmberg(at)krs.fi
Elisabeth Sjöberg, chef för vårdarbetet elisabeth.sjoberg(at)krs.fi
Raija Stedt-Ivars, ledande tandläkare raija.stedt-ivars(at)krs.fi
Petra Lindfors, peronalens representant petra.lindfors(at)krs.fi

Uppdaterat 18.01.2019, klockan 10.49, Annika Hägglund.