Psykiatrisk sjukskötare

Psykiatrisk sjukskötare vid familjecentret i Kristinestad Gunilla Hammarberg och Pia Kaskela
Vi är en del av Psykosociala enheten i Kfem

MOTTAGNING
Psykiatriska sjukskötarna är anträffbara i psykosocialens utrymmen på familjecentret i Kristinestad:
- Telefon 040 7484003(Gunilla), 0400 668083 (Pia) eller 2241831 (växel)
- Skötarna har telefontid vardagar mellan 12.00-12.30.
På annan tid än telefontid svarar vi inte om vi har en klient, men det går att sända telefonmeddelande och vi ringer upp genast när vi har möjlighet. 

Psykiatriska sjukskötarnas verksamhet fungerar med tidsbeställning.
Vårdbedömning
Vi kan erbjuda er korta terapier.
Vi kan erbjuda stödsamtal
Vi kan erbjuda stöd åt anhöriga.
Vi kan erbjuda barn-och familj i samspråk vårdmetod.
Besök hos psykiatriska sjukskötarna är avgiftsfria.

När det är fråga om akuta fall kan man kontakta Psykosociala centret tel 06-2241831 där det alla vardagar finns en vårdare som har en akut mottagningstid.

 

Uppdaterat 18.11.2015, klockan 10.44, Veronica Wahlgren.