INR-uppföljning

INR-UPPFÖLJNING PÅ HÄLSOCENTRALEN

Fr.o.m 18.4.2016 börjar Marevanskötaren på läkarmottagningen ta INR proverna.

Marevandoseringen ordineras genast.

Ifall läkare måste konsulteras angående INR svaret meddelas doseringen senare på dagen per telefon.

Provet tas från fingret.

Ett tillförlitligt prov fås om händerna är varma.

För besöket reserveras 10 minuter.

Anmäl er vid infopunkten.

Passar ej utsatt tid ring 06-2218630 vardagar kl. 12-15 och ändra tiden.

Som INR-skötare fungerar sjukskötarna Ulla Mattfolk, Jaana Rantala och Katja Jungløv-Kärkkäinen.

IMG 27

Uppdaterat 10.04.2017, klockan 09.41, Veronica Wahlgren.