Hjärtskötare

Hjärtskötarens mottagning

Hjärtskötare är Kristina Hannus och Ulla Mattfolk

vard o omsorgscentralen kristinestad 169

Hjärtskötarens uppgift är att fungera som kontaktperson mellan specialsjukvården och primärhälsovården.

Hjärtskötaren handleder och stöder patientens egenvård och deltar i uppgörandet av vårdplan och utvärdering av vårdmålen tillsammans med patienten och vårdande läkare.

Till hjärtskötarens uppgift hör också uppföljning av blodtryckspatienter (i god vårdbalans) enligt uppgjord vårdplan.

Kontakt via växeln (06) 2218 411.

www.sydanliitto.fi

 

 

Uppdaterat 20.03.2019, klockan 14.24, Katariina Kerman.