Diabetesskötare

vard o omsorgscentralen kristinestad 156 KopiaDiabetesskötarens mottagning

Diabetesskötare är Christina Westerlund och Kristina Hannus

På diabetesmottagningen sker regelbunden uppföljning av diabetikernas hälsotillstånd. Vården består i huvudsak av livsstilsrådgivning vilket innefattar kost-, motion-, viktkontroll- samt medicineringsråd. Vården baserar sig på DEHKO:s landsomfattande program (program för prevention och bättre vård av diabetes).

Diabetesskötaren har mottagning tisdagar, onsdagar och torsdagar.

Tidsbeställning vardagar kl. 12-15 tel. (06) 2218 630

På diabetesskötarens mottagning sköts i huvudsak typ II-diabetiker. Diabetesskötaren ger vid behov blodsockermätare och undervisning i hur dessa används. Kunden får kostnadsfritt teststickor för blodsockermätning, nålar och andra vårdtillbehör. Utdelning av dessa sker via centrallagret.

Ögonbottenfotografering

Till ögonbottenfotografering kallas diabetiker regelbundet enligt läkarordination.

Diabetesförbundets telefonrådgivning 0600 94454.

http://www.diabetes.fi/

Uppdaterat 20.10.2017, klockan 08.59, Annika Hägglund.