Astmaskötare

Astmaskötarens mottagning

Astmaskötare är sjukskötare Tuula Kultalahti.

Astmaskötaren har mottagning vid läkarmottagningen.

Tidsbeställning vardagar kl. 12-15 tel. (06) 2218 630.

 

På mottagningen sker regelbunden uppföljning av astma- och copd-patienter.

Även patienter med misstänkt astma eller copd kan själva beställa tid eller bli

hänvisade av läkare till mottagningen för utredning.

Astmaskötaren handhar Pef-uppföljning, spirometri och bronkolyttest, handledning

av medicinintag, upplysning om egen vård, rökavvänjning, handledning i rehabilitering.

Andningsförbundets hemsidor http://www.hengitysliitto.fi/sv/andningssjukdomar/astma

 

Uppdaterat 20.04.2016, klockan 12.53, Veronica Wahlgren.