Läkarmottagning

Läkarmottagningen
Lappfjärdsvägen 10
64100  Kristinestad

Vi erbjuder våra kunder läkar- och sjukskötartjänster inom primärhälsovården.

Tidsbeställningsmottagning

Tid till icke-brådskande läkar- och sjukskötarmottagningar kan 

reserveras vardagar kl. 12 -15 tel. (06) 2218 630.

Jour

På läkarens och sjukskötarens mottagning skötsIMG 26

akuta sjukdomsfall och olycksfall. Ring till
vårdbedömningen tel. (06) 2218 600


Måndag kl. 08.00-20.00
Tisdag - Torsdag kl. 08.00-16.00
Fredag kl. 08.00-20.00
Lördag kl. 09.00-20.00
Söndag och söckenhelger
kl. 09.00-16.00

 

Övriga tider:

Samjouren vid Vasa Centralsjukhus, ingen tidsreservering.
Vid oklara fall ring samjourens rådgivningstelefon nr (06) 213 1001.
Vid akuta fall ring nödnummer 112.

Anmälning till mottagningarna

IMG 29

Anmäl dig vid info-punkten i huvudaulan vardagar kl. 8-16.

Avbokning av mottagningstid

 Om du inte kan komma till mottagningen vid avtalad tid, skall tiden avbokas senast föregående dag. För uteblivet besök som inte avbokats debiteras 51,40 €.

Förnyande av recept

Du kan via www.minakantasidor.fi förnya dina ordinerade mediciner. Ditt recept kan även förnyas i samband med mottagning, på apoteket eller lämna förnyelsebegäran per telefon kl. 12-15

tel. (06) 2218 630. Förnyelsebegäran behandlas inom 8 dagar, så lämna in den i god tid före medicinen tar slut. 

Meddelande om receptförnyelse sänds till dig per textmeddelande om vi har din telefonnummer och har fått lov att sända textmeddelande till dig. Genom att logga in på Mina Kanta-sidor på www.kanta.fi  kan du kontrollera att receptet förnyats. Du kan också fråga hälsovården eller apoteket.

Undersökningsresultat

Laboratorie- och röntgensvar fås per telefon vardagar kl. 12-15 tel. (06) 2218 630. Du behöver inte ringa om provsvaren i förväg om du har reserverat tid till skötar- eller läkarmottagningen. Du kan också kontrollera svaren via Mina Kanta-sidor på www.kanta.fi.

Holterundersökningar

Som ansvarsskötare fungerar Jaana Rantala och Kristina Hannus. Sömnapnéundersökning och långtidsregistrering av blodtryck och EKG görs med ordination av läkare.

Jourhavande sjukskötare

Jourhavande sjukskötare kan sköta vuxna patienter med övre luftvägsinfektion, öronvärk, ont i halsen, bihåleinflammation, urinvägsinfektion (kvinnor) eller små sår. Sjukskötaren kan bedöma arbetsförmågan och vid behov skriva korta sjukledigheter. Tidsbeställning till jourhavande sjukskötare görs via vårdbedömningen tel. (06) 2218 600.

Sjukskötarmottagning (f.d. rådgivningens morgonmottagning)

- Stygnborttagning
- Öronspolning
- Injektioner (injektioner för cancerbehandling via cancerskötaren)
- Samt övriga åtgärder som utförs av sjukskötare
Tidsbeställning till sjukskötarmottagning görs vardagar kl. 12 - 15 tel. (06) 2218 630.

Vacciner ges fortsättningsvis på rådgivningen, tidsbeställning vardagar kl. 8:30 - 9:30 tel. (06) 2218 480.

Laboratoriet

OBS! Från och med 5.10.2015 är det tidsbeställning som gäller på laboratoriet! Tiden kan beställas mån-fre kl.7-15 på tfn 06-213 1626.

Ni kan även boka via internet på adressen: www.nettilab.fi Bottenhavets laboratorium


Röntgen

När du fått remiss till röntgen kan du boka tid direkt på tfn 06-213 2797 till Kristinestads enheten

Fysioterapeutens direktmottagning

Personer med besvär i stöd- och rörelseorganet slipper direkt till fysioterapeutens direktmottagning via vårdbedömningen.

 

Fysioterapeuten har rätt att sjukskriva 1-5 dagar

Uppdaterat 23.10.2018, klockan 12.56, Annika Hägglund.