Kristinahemmet

Kristinahemmetvard o omsorgscentralen kristinestad 310
Salavägen 3
64100 Kristinestad
tel. 06-2216295, gsm 0405446415 

Tf. avdelningsskötare Jasmin Hietanen
gsm. 0403593257

Kristinahemmet erbjuder vård och omsorg för åldringar, långtidssjuka och handikappade. Vård och omsorg ges dygnet runt, personalen är tillgänglig 24/7 på enheten.I vården betonas individualitet, självbestämmanderätt och ett rehabiliterande arbetssätt. 

Kristinahemmets nybyggnad har färdigställts i maj -18, och andra skedet av renoveringen väntas vara färdigt vid årets slut. Kristinahemmet har nu 49 vårdplatser. I nybyggnaden finns det nu 37 platser och på vår demensenhet finns det 12 platser.  Enheten är indelad i tre avdelningar, Meri, Kotka och Otto. Varje enhet har en egen mat- och dag sal, samt egen uteterass.  Rummen i nybyggnaden är 1 personers rum med egen toalett, endast två rum är till för två personer. Detta möjliggör att par kan bo tillsammans om de så önskar.

Avgiften för servicebostäderna består av fyra olika delar; hyra, serviceavgift, mediciner och måltider. FPA beviljar bostads- och vårdbidrag åt serviceinvånarna. Hyran betalas till fullt belopp oberoende av om invånaren har varit på plats eller inte, men både service- och måltidsavgifterna betalas enbart enligt antalet närvarodagar. Servicebostad beviljas i SAS-gruppen. Ansökningar sändes till servicekoordinator Britt-Mari Kaarre (tel. 040-5458092). 

Uppdaterat 08.06.2018, klockan 13.57, Annika Hägglund.