Kristinahemmet

Kristinahemmet 1vard o omsorgscentralen kristinestad 310
Salavägen 3
64100 Kristinestad
tel. 06-2216295, gsm 0405446415

Kristinahemmet 2
Lappfjärdsvägen 10
64100 Kristinestad
tel. 06-2218520, gsm 0407181803

Avdelningsskötare Riitta Palmberg
tel. 06-2216293,  gsm 0401590505

Kristinahemmet erbjuder vård och omsorg dygnet runt för åldringar, långtidssjuka och handikappade som inte klarar
sig hemma med hjälp av hemvård. Förutom långtidsplatser erbjuder åldringshemmen stöd åt åldringar och långtidssjuka som bor hemma genom att erbjuda kortvariga vårdplatser och stödservice. Kristinahemmet ordnar dagcenterverksamhet, bastudagar 1 dag/vecka.

Kristinahemmet  1 har 19  vårdplatser, Kristinahemmet 2 har 35 platser. Servicen erbjuds åt personer som behöver omvårdnad dygnet runt. En gemensam arbetsgrupp från social- och hälsovårdssektorn bedömer vårdbehovet. I vården betonas individualitet, självbestämmanderätt och ett rehabiliterande arbetssätt. 


Avgifter i anstaltsvård
För en vårdperiod som är kortare än tre månader är avgiften 49,50 €/dygn upp till avgiftstaket på 691 €/kalenderår. Därefter är avgiften 22,80 €/dygn. Efter en vårdperiod på tre månader förvandlas avgiften till en avgift för långvarig anstaltsvård. Avgiften kan uppgå till högst 85 % av invånarens nettoinkomster. Avgiften kan dock högst fastställas till ett sådant belopp att minst 107 € lämnar för invånarens privata bruk per månad. Då avgiften fastställs beaktas den ekonomiska situationen för den make/maka som bor kvar hemma.

Intervallvård
Med intervallvård avses vårdperioder på 2-3 veckor åt gången för äldre personer eller sjuka, vars anhöriga/närståendevårdare behöver semester eller vila, eller personer som annars är i behov av tillfällig vård. Avdelningsskötaren ger närmare information om vårdplatser.

 

Uppdaterat 15.06.2017, klockan 14.21, Annika Hägglund.