Fysioterapi

Öppet: må – to 8.00 – 16.00;
fred 8.00 – 14.15

Hjälpmedelsutlåning vard o omsorgscentralen kristinestad 226genom tidsbeställning.

Telefon: (06) 2218 471
Telefontid vardagar 8 - 11:30

Avd.sköt. Robert Sundén, robert.sunden@krs.fi

Fysioterapins ändamål är att främja och upprätthålla befolkningens arbets- och funktionsförmåga, samt att uppmuntra klienter till självvård för att förebygga problem i stöd- och rörelseorganen, samt att hitta lämplig motionsform.

 

FYSIOTERAPIAVDELNINGENS VERKSAMHET:

Direktmottagning vid besvär i stöd- och rörelseorganet

2.5.2016 inleddes fysioterapeutens direktmottagning vilket innebär att en person med smärtbesvär i nacke, axel, ländrygg, höft, knä eller fotled/fot hänvisas direkt till fysioterapeut istället för läkare. Fysioterapeuten undersöker, ger vård och handleder i självvård. Uppföljning sker enligt behov. Vid behov hänvisas patienten till privat fysioterapi.

Målet är att förkorta sjukledighet och förebygga kronisering av besväret. Du får hjälp i ett tidigare skede.

Du kontaktar vårdbedömningen (jouren, tel 06-2218600) som normalt. Om vårdbedömningen anser att du är en lämplig patient till fysioterapin, får du en tid bokad direkt.

Före fysioterapibesöket skall du fylla i en förhandsinformationsblankett. Denna kan du antingen printa ut själv (länken nedan) och fylla i hemma, eller dyka upp 15 min. tidigare och fylla i den på fysioterapin.

Fysioterapeuten kan bevilja sjukledighet upp till 5 dagar, samt ordna med behövlig smärtmedicinering genom jourhavande läkaren.

Du har alltid rätt att besöka läkare om du så önskar.

Förhandsinformationsblankett

Hjälpmedelsservice

Som kortvarigt lån på 3 mån, utlånas kryckor, käppar och övriga små hjälpmedel. Långtidslån görs enl. Behovsprövning. Om det är frågan om individuella medicinska rehabiliteringshjälpmedel såsom rullstol, el-säng eller dylikt, avgörs anskaffningen av rehabiliteringsgruppen.

Hjälpmedelsservicen är avgiftsfri.

Gruppverksamhet

Hälsomotionsgrupper anordnas till olika specialgrupper. Dessa är bl.a. rygg-, hjärt-, nack- och preoperativ gruppverksamhet. I terapibassängen anordnas grupper för patienter som har sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.  Läkarremiss eller remittering  av fysioterapeut fordras. Grupperna är avgiftsfria. Bassängavgiften 4 eur/besök.

Poliklinisk fysioterapi

Fysioterapi ges individuellt 2- 5 ggr med remiss av hälsovårdscentralläkare eller från specialläkare, om man remmitterats dit via vård- och omsorgscentralen.

Fysioterapi innehåller rådgivning och handledning för att stöda självvård, samt rörelsebehandlingar och fysikaliska behandlingar. Poliklinikavgiften är fr. 1.1.2016 11,50 €/besök. För en bokad tid som inte används och inte avbokats faktureras 20 euro för personer som fyllt 15 år.

Rehabiliteringsavdelning

Rehabiliteringsavdelningens klienters fysioterapibehov bedöms av avdelningsläkaren, terapin ingår i vårddygnsavgiften. Vid behov görs hembesök för att utvärdera behovet av hjälpmedel samt för att bedömma hur man kommer att klara sig i hemmet.

 

Hemrehabilitering

Telefon: 0400 861665

För att stöda hemmaboende äldres funktionsförmåga finns hemrehabilitering. Den kan initieras av hemvården, rehabiliteringsavdelningen, fysioterapin eller läkarmottagningen. Anhöriga kan vb. också kontakta fysioterapin direkt. I hemrehabiliteringen ingår kartläggning av funktionsförmågan och hjälpmedelsbehovet samt hemrehabliltering enligt behovsprövning. Hemrehabliltering sker i sammarbete med hemvårdspersonal samt anhöriga. Tester som objektivt mäter funktionsförmågan görs vid behov.

Uppdaterat 23.04.2018, klockan 10.38, Annika Hägglund.