Centrallager

Lappfjärdsvägen 10
vard o omsorgscentralen kristinestad 1064100  Kristinestad
Tel. 06-2218460 eller 040-7183460

 
pirjo.ulfves(at)krs.fi
Vård- och omsorgscentralens centrallagersköts av centrallagerföreståndare Pirjo Ulfves och hon tillhandahåller vårdmaterial, kontorsmaterial samt rengöringsmedel och städ-produkter åt alla stadens verksamhetspunkter.

Faktureringsadress är :Kristinestads stad

Scanning 
PB 13 
64101 KRISTINESTAD 

Beställarens namn skall framgå av fakturan.

Uppdaterat 16.06.2015, klockan 09.38, Jari Turunen.