Arbetshälsovården

Arbetshälsovårdens mål är en hälsosam och trygg arbetsmiljö, en god fungerande arbetsgemenskap, att förebygga sjukdomar som förorsakas av arbetet samt upprätthålla och befrämja arbetstagarens hälsa och arbetsförmåga.

Varje arbetsgivare bör enligt lagen om företagshälsovård ordna arbetshälsovård åt sina anställda (även om endast en är anställd). Varje företagare, även jordbrukare kan också ansluta sig själv till arbetshälsovården. Folkpensionsanstalten ersätter 50-60% av kostnaderna för arbetshälsovården.

Sjukvård är frivillig för arbetsgivaren. Företagaren själv har också rätt till sjukvård.
Kristinestads stad som arbetsgivare har valt att inte köpa sjukvård och stadens anställda uppmanas därför ta kontakt med hälsovårdscentralens läkarmottagningen vid sjukdom.

Lagstadgad arbetshälsovård vard o omsorgscentralen kristinestad 4

-arbetsplatsutredningar
-information och handledning
-hälsogranskningar
-verksamhet för att upprätthålla arbetsförmågan
-planering av förstahjälpberedskap

Sjukvård och annan frivillig hälsovård

- sjukvård på allmänläkarnivå med tillhörande laboratorie- och röntgenundersökningar

Kristinestads företagshälsovårdstjänster produceras av:

Ab SydMedi Oy
Östra Långgatan 51 B
64100  Kristinestad

Tidsbeställning till hälsovårdare och läkare tel. 06-7812080

Öppethållningstider: må - to kl 8-16, fre 8-15.

Laboratoriet

OBS! Från och med 5.10.2015 är det tidsbeställning som gäller på laboratoriet! Tiden kan beställas mån-fre kl.7-15 på tfn 06-213 1626.

Ni kan även boka via internet på adressen: www.nettilab.fi

Röntgen

När du fått remiss till röntgen kan du boka tid direkt på tfn 06-213 2797 till Kristinestads enheten

 

Uppdaterat 15.09.2016, klockan 13.19, .