Åldersro servicecenter

Åldersro servicecentervard o omsorgscentralen kristinestad 8
Lappfjärdsvägen 1216
64300 Lappfjärd

Avdelningsskötare: Kirsi Widberg (040-1590504)
Avdelningen tel. 040-8483980 
Köket tel. 040-5603912

Åldersro servicecenter är en boendeserviceenhet inom åldringsvården, som ger effektiverad boendeservice åt kommuninvånarna. Vården och omvårdnaden på Åldersro fås dygnet runt. Åldersro servicebostäder är en helhet på 27 bostäder, som består av fem separata radhusettor, två intervallplatser för kortvarig anstaltvård samt 22 servicebostäder i huvud-byggnaden.


Bostäderna i huvudbyggnaden är en och två personers rum. I rummen finns endamånsenliga WC- och tvättutrymmen. För invånarna finns på varje avdelning ett dagrum och en för hela huset gemensam stor matsal samt bastuavdelning.

Avgiften för servicebostäderna består av fyra olika delar; hyra, serviceavgift, mediciner och måltider. FPA beviljar bostads- och vårdbidrag åt serviceinvånarna. Hyran betalas till fullt belopp oberoende av om invånaren har varit på plats eller inte, men både service- och måltidsavgifterna betalas enbart enligt antalet närvarodagar.


En stadigvarande servicebostad beviljas i SAS-gruppen. Ansökningar sändes till servicekoordinator Britt-Mari Kaarre (tel. 040-5458092). 

Uppdaterat 20.11.2018, klockan 12.20, Annika Hägglund.