Nuorisotyö

Untitled 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuonna 2011 Kristiinankaupunki sai kunniakirjoja nuorisotyöstään Suomen Lastenparlamentista (katso isompi kuva tästä) ja YEPPistä (katso isompi kuva tästä).

Yleinen tavoite

Tavoitteena on tukea nuorten kehitystä ja itsenäistymisprosessia, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja vahvistaa heidän sosiaalista identiteettiään sekä parantaa heidän kasvu- ja elinehtojaan. Edistää sukupolvien, sukupuolten ja maan eri seutujen välistä tasa-arvoa, edistää suvaitsevaisuutta ja kulttuurin moninaisuutta sekä turvata kestävä kehitys luonnon käytön suhteen.

Tavoitteet vuodeksi 2018

- toiminnan painopisteenä ovat ennalta ehkäisevä työ lasten ja nuorten keskuudessa kehityshankkeiden ja sektorirajat ylittävän paikallisen, alueellisen ja kansainvälisen yhteistyön muodossa.

- aktiivisen tavoitteellisen kansalaistoiminnan, kulttuurisen moninaisuuden ja suvaitsevaisuuskasvatuksen edistäminen, nuorten sosiaalisen identiteetin tukeminen yhteistyössä nuorisoseurojen, yhteisöjen ja muiden ryhmien kanssa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

- nuorten kuulemis-, osallisuus- ja vaikutuskanavien lisääminen ja parantaminen parlamentin, nuorisotiedotuksen, neuvonnan ja pedagogisen ohjauksen kautta. Alueellisen yhteistyöhankkeen www.decibel.fi edelleen kehittäminen nuorisotiedotuksen sekä lasten ja nuorten neuvontapalvelun muodossa. Parlamentin, nuorisoneuvoston ja nuorisotalon toiminnan ylläpitämistä varten tarvitaan nuorisotyön ohjaaja.

65725 462253732504 53617250

 

YEPP

Kristiinankaupunki on vuodesta 2002 alkaen osallistunut kansainväliseen YEPP-nuorisohankkeeseen (Youth Empowerment Partnership Program), joka työskentelee nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Hankkeen tavoitteena on ehkäistä muukalaisvastaisuutta ja nuorten syrjäytymistä. www.yepp-community.org

 

NUORISOVALTUUSTO

 • Poliittisesti sitoutumaton
  vaikuttamistaho

 • Kaksikielinen

 • Jäsenet 13-25-vuotiaita

 • Työskentelee nuoria koskevien
  asioiden parissa

 • Pyrkii parantamaan nuorten
  oloja Kristiinankaupungissa

   

 

 •  

 

KRISTIINANKAUPUNGIN NUORISOTALO

Rantakatu 37, 64100 Kristiinankaupunki

Tietoja nuuorisotalon toiminnasta, nuorisoilloista yms löydät nuorisotalon omilta sivuilta

Internet café kotouttamiskahvila tiistai klo 16-20. Ikäraja kello 17 jälkeen 18+.
Nuorisoillat torstaisin kello 18-21. Ikäraja 12-17 vuotta. (ei kesällä)
Naiscafé naisten kahvila keskiviikkoisin klo 14-16 (ei kesällä)

Tietokoneita, biljardia, pöytätennistä ym pelejä. Teemailtoja, elokuvia, musiikkia ym. Tilat sopivat erinomaisesti kokousten pitämiseen, viikonloppukursseihin sekä vastaaviin tilaisuuksiin. Jos sinulla on toivomuksia tai näkemyksiä nuorisotalon toiminnasta tai tarvitset tiloja lapsi- ja nuorisotoimintaan, ota yhteyttä vapaa-ajantoimistoon: Puh. 06- 22 16 264, nuorisosihteeri Harriet Lindelöf- Sahl.

Enemmän infoa ja kuvia löydät Nuorisotalon omilta sivuilta

Päivitetty 09.11.2018, Kello 09.42, Harriet Lindelöf-Sahl.